CEL PROJEKTU ORAZ PLANOWANE EFEKTY :
W wyniku realizacji projektu, przeprowadzona zostanie inwestycja umożliwiająca znaczące przyspieszenie procesu projektowania spersonalizowanych wyrobów i umożliwi produkcję tego rodzaju asortymentu pod indywidualne potrzeby klientów na skalę masową.
Podstawowym celem projektu będzie wdrożenie technologii polegającej na oferowaniu w sprzedaży on-line spersonalizowanej odzieży i śpiworów wypełnionych naturalnym puchem, zmodyfikowanym techniką plazmy niskotemperaturowej w celu nadania mu właściwości hydrofobowych.
Przedmiotem innowacji produktowej jest ultralekki 
wyrób puchowy (kurtka lub śpiwór) szyty na miarę z wykorzystaniem zdalnych technik zbierania pomiarów antropometrycznych, ze zdjęcia, z wykorzystaniem internetu jako kanału komunikacji z klientem.

Wartość projektu - 1 016 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich - 457 200,00 PLN

---------------------------------------------------------------------------------------------------     
 Cel projektu:
Celem projektu jest wdrożenie do produkcji innowacyjnego produktu w postać indywidualnie modyfikowanego ubioru do prac w zimnym środowisku

  Planowane efekty:
 W efekcie wdrożenia innowacyjnego indywidualnie modyfikowanego ubioru do prac w zimnym środowisku.
nastąpi:
 -  indywidualizacja rozwiązań oraz produkcja nowej, ulepszonej odzieży dostosowanej dla poszczególnych grup odbiorców (służb ratowniczych, jednostek specjalnych, klasycznych użytkowników
 - wzrost konkurencyjności dzięki rozszerzeniu oferty oraz znacznej poprawie jakościowej oferty,co podniesie atrakcyjność dla klientów poszukujących specjalistycznej odzieży chroniącej w sposób szczególny przed zimnem

      Wartość projektu: 639 600,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 234 000,00 PLN   


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ”

“Wprowadzenie nowych modeli odzieży o wysokiej skuteczności termoizolacyjnej oraz dostosowanych parametrach użytkowych poprzez wdrożenie innowacyjnej aplikacji komputerowej"
Beneficjent: Pracownia Sprzętu Alpinistycznego Małachowski S.C. Adam Małachowski, Danuta Małachowska
WND-RPSL.01.02.03-00-184/09-02
koszt całkowity: 1 535 980,00
kwota wydatków kwalifikowanych: 1 259 000,00
wartość wsparcia: 750 000,00

Projekty współfinansowane przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl