Cel projektu:
Celem projektu jest wdrożenie do produkcji innowacyjnego produktu w postaci  

                        indywidualnie modyfikowanego ubioru do prac w zimnym środowisku

  Planowane efekty:

         W efekcie wdrożenia innowacyjnego indywidualnie modyfikowanego ubioru do prac w zimnym środowisku.
nastąpi:

          -  indywidualizacja rozwiązań oraz produkcja nowej, ulepszonej odzieży dostosowanej dla poszczególnych grup odbiorców (służb ratowniczych, jednostek specjalnych, klasycznych użytkowników)

          - wzrost konkurencyjności dzięki rozszerzeniu oferty oraz znacznej poprawie jakościowej oferty,co podniesie atrakcyjność dla klientów poszukujących specjalistycznej odzieży chroniącej w sposób szczególny przed zimnem

 

      Wartość projektu: 639 600,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 234 000,00 PLN   -----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ”

“Wprowadzenie nowych modeli odzieży o wysokiej skuteczności termoizolacyjnej oraz dostosowanych parametrach użytkowych poprzez wdrożenie innowacyjnej aplikacji komputerowej"
Beneficjent: Pracownia Sprzętu Alpinistycznego Małachowski S.C. Adam Małachowski, Danuta Małachowska
WND-RPSL.01.02.03-00-184/09-02
koszt całkowity: 1 535 980,00
kwota wydatków kwalifikowanych: 1 259 000,00
wartość wsparcia: 750 000,00

Projekty współfinansowane przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl