.

Aktualności

11.08.2014 W Krakowie szukajcie nas w sklepie górskim E-Pamir.

Nowe miejsce na naszej mapie sprzedaży. W Krakowie szukajcie nas w sklepie górskim E-Pamir. Więcej

03.06.2014 R.Pawłowski 5 raz na Evereście!

Ryszard Pawłowski w dniu 25.05.2014 stanął po raz piąty na Evereście. Jesteśmy dumni z faktu, że to nasz sprzęt był szturmowym wyposażeniem Ryśka. Gratulacje! Więcej

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ”

“Wprowadzenie nowych modeli odzieży o wysokiej skuteczności termoizolacyjnej oraz dostosowanych parametrach użytkowych poprzez wdrożenie innowacyjnej aplikacji komputerowej"
Beneficjent: Pracownia Sprzętu Alpinistycznego Małachowski S.C. Adam Małachowski, Danuta Małachowska
WND-RPSL.01.02.03-00-184/09-02
koszt całkowity: 1 535 980,00
kwota wydatków kwalifikowanych: 1 259 000,00
wartość wsparcia: 750 000,00

Projekty współfinansowane przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl